Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 2. 2016

Datum objave: 28. 1. 2016
Rok za prijavo: 12. 2. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za 6 vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišču, parc. št. 1251/2 k.o. Ježica, v območju urejanja PS –66 z namensko rabo ZV – površine za vrtičkarstvo.

Razpisne datoteke