Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 6. 2017

Datum objave: 30. 5. 2017
Rok za prijavo: 14. 6. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi 5. neposrednih pogodb za zakup vrtičkov, različnih velikosti, ki se nahajajo na zemljišču, parc. št. 1251/2 k.o. Ježica, v območju urejanja PS –66 z namensko rabo ZV – površine za vrtičkarstvo.

Razpisne datoteke