Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 11. 2017

Datum objave: 25. 10. 2017
Rok za prijavo: 9. 11. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za 7 vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišču, parc. št. 47/1 k.o. Krakovsko predmestje, v območju urejanja TR – 132 z namensko rabo ZV – površine za vrtičkarstvo.

Razpisne datoteke