Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za zakup vrtičkov

Zaključen: 17. 8. 2016

Datum objave: 2. 8. 2016
Rok za prijavo: 17. 8. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi 5. neposrednih pogodb za zakup vrtičkov, različnih velikosti, ki se nahajajo na zemljišču, parc. št. 1251/2 k.o. Ježica, v območju urejanja PS –66 z namensko rabo ZV – površine za vrtičkarstvo.