Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 10. 2020

Datum objave: 16. 9. 2020
Rok za sprejem ponudb: 6. 10. 2020

Oddaja: vrtička št. 149 v izmeri 25 m2, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 1080/64 k.o. Trnovsko predmestje.

Vrtiček se nahajajo na vrtičkarskem območju Barje - Rakova jelša.
Cena zakupa vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški urejanja območja in stroški upravnika.

Razpisne datoteke