Poziv za zbiranje prijav oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše v letu 2017

Zaključen: 8. 9. 2017

Datum objave: 28. 8. 2017
Rok za prijavo: 8. 9. 2017

Obveščamo vas, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017. Prijavo škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017, lahko do 1. septembra 2017 oddate na Mestni občini Ljubljana, Oddelku za varstvo okolja, Odseku za razvoj podeželja, Zarnikova 3 ali pa jo pošljete po pošti. 

Na podlagi zaprosil za podaljšanje roka za prijavo škode zaradi posledic suše, je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, rok podaljšala.
Občine lahko vloge (obrazec 2) sprejemamo do 8.9.2017.

Prijavo oddate na OBRAZCU 2 za območja katastrskih občin Glince (Toško čelo), Rašica, Sostro, Podmolnik, Lipoglav, Javor, Trebeljevo, Volavlje, kjer ocenjujemo, da je škoda na travinju na hribovitih območjih, znotraj teh katastrskih občin, več kot 40 %. Po Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode se za 1ha primerljivih kmetijskih površin šteje najmanj 2 ha travnikov ali 4 ha pašnikov.

V OBRAZCU 2 obvezno izpolnite naslednje podatke:

1. PODATKI O NESREČI

1.4 Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva

1.5 Davčna številka

1.6 Naslov nosilca

1.7 KMG-MID

1.8 Transakcijski račun

1.9 Prejel občinska sredstva (pomoč)

2. OCENA ŠKODE

Stolpec A: GERKin katastrska občina

Stolpec B: Vrsta kulture

Stolpec C: Šifra kulture

Stolpec E: Poškodovanost – dejanski odstotek poškodovanosti

Stolpec F: Površine poškodovane kulture v GERK-u v arih

Stolpec H: Številka zavarovalne police, če je bila kultura zavarovana

3. MOŽNOST ZA KMETIJSKO DEJAVNOST

Vpišete ali prizadeta kultura v celoti na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ali le delno

Ne pozabite se podpisati (2 krat)!

Dodatne informacije dobite na tel.: 01 306 43 01 ali 01 306 43 11 in na https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/.

 

Razpisne datoteke