Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2011 s področja varstva okolja

Zaključen: 24. 1. 2011 , objava rezultatov: 7. 4. 2011

Datum objave: 7. 4. 2011
Rok za prijavo: 24. 1. 2011
Rezultati razpisa: 7. 4. 2011

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 25.000,00 EUR. Na javni razpis je prispelo 9 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 8 vlog (sklop A: 6 vlog in sklop B: 2 vlogi).

V sofinanciranje za leto 2011 je bilo sprejetih 6 vlog v skupni višini sofinanciranja 25.000,00 EUR.

Rezultati razpisa