Seznama prejemnikov sredstev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mol v letu 2017

Zaključen:

Datum objave: 4. 4. 2017

Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2017 (Uradni list RS, št. 66/16).

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 72.457,17 EUR. Na javni razpis je prispelo 17 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 17 vlog.
V sofinanciranje za leto 2017 je bilo sprejetih 16 vlog v skupni višini sofinanciranja 72.075,47 EUR.

Razpisne datoteke