Sodelovanje nevladnih organizacij pri upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v obdobju 2023 - 2027 – rezultati glasovanja

Zaključen: , objava rezultatov: 1. 12. 2022

Datum objave: 1. 12. 2022
Rezultati razpisa: 1. 12. 2022

Mestna občina Ljubljana je na podlagi četrtega odstavka 25. člena Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15 in 41/16), ki določa, da upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib spremlja Odbor krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (v nadaljevanju Odbor), v katerem je tudi predstavnik nevladnih organizacij, javno pozvala nevladne organizacije k sodelovanju pri upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Prijavljene nevladne organizacije so na glasovnici izmed objavljenih kandidatov izbrale za člana v Odboru enega kandidata in so izpolnjeno glasovnico do 25.11.2022 poslale na Mestno občino Ljubljana.
Odpiranje glasovnic je bilo javno in je potekalo 30. 11. 2022, ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v sejni sobi v 5. nadstropju. Na odpiranju glasovnic niso bili prisotni predstavniki nevladnih organizacij, ki sta oddali glasovnici. Ker so bili glasovi izenačeni, je komisija izvedla žreb.

 

Rezultati razpisa