Podelitev priznanj MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Zaključen:

Datum objave: 6. 1. 2005