Oddelek za zaščito in reševanje

Oddelek za zaščito in reševanje

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje mestne uprave, so za Oddelek za zaščito in reševanje predvidene naslednje naloge:

  • oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo delovanje,
  • vodi sistem zaščite in reševanja ter izvaja operativne naloge.

Seznam odlokov

  • Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 24/1997, 5 maja 1997.
  • Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 102/2001 in 57/2008 .
  • Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana, št. 840-48/2013-4, je bil sprejet 30. 1. 2014, velja od 14. 2. 2014.
  • Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe, št. 840-42/2013-4, je bil sprejet 21. 11. 2013, velja od 1. 12. 2013.