Razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2008

Zaključen: 4. 2. 2008 , odpiranje prijav: 4. 2. 2008

Datum objave: 13. 12. 2007
Rok za prijavo: 4. 2. 2008
Odpiranje prijav: 4. 2. 2008

MOL, Komisija za priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami objavlja razpis na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/01).

Obrazci