Razpis za podelitev priznanj MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2007

Zaključen: 8. 2. 2007 , odpiranje prijav: 8. 2. 2007

Datum objave: 18. 12. 2006
Rok za prijavo: 8. 2. 2007
Odpiranje prijav: 8. 2. 2007

Mestna občina Ljubljana razpisuje naslednji priznanji Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2007:

  1. Zahvalno listino, ki se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam iz predhodne točke za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč
  2. Plaketo, ki se podeljuje pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam ter društvom z območja MOL za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Obrazci