Razpis za podelitev priznanj MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2009

Zaključen: 4. 2. 2009 , odpiranje prijav: 4. 2. 2009

Datum objave: 10. 12. 2008
Rok za prijavo: 4. 2. 2009
Odpiranje prijav: 4. 2. 2009

Mestna občina Ljubljana razpisuje naslednji priznanji Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2009:

  1. Plaketo, ki se podeljuje pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam ter društvom z območja MOL za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Plaketo se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete.
  2. Zahvalno listino, ki se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam iz predhodne točke za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v preteklem letu oziroma krajšem časovnem obdobju.

Obrazci