Razpis za podelitev priznanj MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2011

Zaključen: 4. 2. 2011

Datum objave: 10. 12. 2010
Rok za prijavo: 4. 2. 2011

Mestna občina Ljubljana razpisuje naslednji priznanji Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2011:

Plaketo, ki se podeljuje pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam ter društvom z območja MOL
za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Plaketo se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete.


Zahvalno listino, ki se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam iz predhodne točke za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v preteklem letu oziroma krajšem časovnem obdobju.
 

Razpisne datoteke