Razpis za priznanja MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2010

Zaključen: 5. 2. 2010

Datum objave: 2. 12. 2009
Rok za prijavo: 5. 2. 2010

Komisija za priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/2008) objavlja javni razpis.

Razpisne datoteke