Javni razpis za podelitev koncesij za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju MOL

Zaključen: 17. 6. 2009 , odpiranje prijav: 17. 6. 2009

Datum objave: 15. 5. 2009
Rok za prijavo: 17. 6. 2009
Odpiranje prijav: 17. 6. 2009

Obrazci