Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012 s področja socialnega varstva

Zaključen: 28. 12. 2009

Datum objave: 27. 11. 2009
Rok za prijavo: 28. 12. 2009

 PREDMET RAZPISA

 
Programi za neodvisno življenje oseb z oviranostmi, ki temeljijo na možnosti izbire med življenjem v instituciji in samostojnim življenjem: programi osebne asistence

Obrazci

Rezultati razpisa