Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO

Zaključen: 9. 11. 2009

Datum objave: 9. 10. 2009
Rok za prijavo: 9. 11. 2009

Obrazci

Rezultati razpisa