Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2012 in/ali za leta od 2012 do 2014: socialno varstvo in varovanje zdravja - Ljubljana - zdravo mesto

Zaključen: 21. 11. 2011

Datum objave: 28. 10. 2011
Rok za prijavo: 21. 11. 2011

Namen javnega razpisa je sofinanciranje in s tem zagotavljanje izvajanja programov, namenjenih osveščanju, informiranju, predvsem pa nudenju raznovrstnih konkretnih oblik podpore, pomoči in skrbi za ranljive skupine občank in občanov ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo v mestu Ljubljana.

Oddelek za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana vsako leto razpisuje sredstva za sofinanciranje programov socialnega varstva in varovanja zdravja. Cilj vseh dosedanjih in aktualnega Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2012 in/ali za leta od 2012 do 2014: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO je sofinanciranje in s tem zagotavljanje izvajanja programov, katerih namen je osveščanje, informiranje, predvsem pa nudenje raznovrstnih konkretnih oblik podpore, pomoči in skrbi za ranljive skupine občank in občanov ter vsem tistim, ki bivajo ali se zadržujejo v mestu Ljubljana. Sofinancirane programe socialnega varstva in varovanja zdravja večinoma izvajajo nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi), nekatere tudi javni zavodi, temeljijo pa na neprofitnih načelih, vključujejo različne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe.
Za sofinanciranje programov v letu 2012 Mestna občina Ljubljana  s tem javnim razpisom razpisuje 2.100.000,00 EUR.

Seznam razpisne dokumentacije:

 1. Besedilo javnega razpisa
 2. Merila za izbor programov in dodelitev sredstev
 3. Prijavni obrazec
 4. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za leto 2012
 5. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za obdobje od 2012 do 2014
 6. Zahtevek za izplačilo
 7. Obrazec za prvo fazno poročilo o izvajanju programa v letu 2012
 8. Obrazec za drugo fazno poročilo o izvajanju programa v letu 2012
 9. Obrazec za zaključno poročilo o izvajanju programa v letu 2012
   

Popravek Meril za izbor programov in dodelitev sredstev

Pri pripravi Meril za izbor programov in dodelitev sredstev je prišlo do administrativne pomote. Obrazec smo ustrezno popravili.

Obrazci

Razpisne datoteke