Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2013 in/ali za leta od 2013 do 2015: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO

Zaključen: 16. 11. 2012

Datum objave: 26. 10. 2012
Rok za prijavo: 16. 11. 2012

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 1. Besedilo javnega razpisa
 2. Vsebinska merila za izbor in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja
 3. Prijavni obrazec - obrazec
 4. Prvo fazno poročilo 2013 (januar-maj) - obrazec
 5. Drugo fazno poročilo 2013 (januar-september) - obrazec
 6. Zaključno poročilo za leto 2013 - obrazec
 7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za leto 2013
 8. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa programa za obdobje 2013 do 2015
 9. Zahtevek za izplačilo - obrazec
   

Obrazci

Razpisne datoteke