četrtek, 4. 10. 2018

Nadzor nad postavljenimi gostinskimi vrti na javnih površinah

Inšpektorat MOL napoveduje nadzor nad postavljenimi gostinskimi vrtovi na javnih površinah.

Inšpektorat bo v mesecu oktobru 2018 izvajal usmerjeni nadzor na posebno rabo javne površine za namen postavitve gostinskega vrta. Vsi gostinski obrati, ki imajo gostinski vrt postavljen na javni površini morajo za to postavitev imeti pridobljeno dovoljenje pristojnega organa. Kot je določeno v dovoljenju mora biti gostinski vrt postavljen v skladu s skico območja in generalnim urbanističnim soglasjem oz. posebnim urbanističnim soglasjem, če je bilo izdano za posamezen gostinski vrt.

Vsem gostincem, ki nimajo veljavnega dovoljenja, predlagamo, da čim prej oddajo vlogo. Obrazec vloge je dostopen na spletni strani.
Hkrati jih pozivamo, da preverijo skladnost postavitve z urbanističnim soglasjem in se le-tega držijo skozi celoten čas uporabe javne površine. Genaralno urbanistično soglasje je ravno tako dostopno tukaj.