Pogosta vprašanja in odgovori, povezani z delom Inšpektorata

 1. Na sprehodu sem na robu gozda videl kup odpadkov. Gre za komunalne odpadke, medtem ko sem v gozdu videl kup odpadnega gradbenega materiala.

  Pristojnost za odstranjevanje odpadkov je na strani Inšpektorata MOL, zato lahko prijavo podate nam. Odstranjevanje gradbenih, nevarnih odpadkov (npr. salonitk,) akumulatorjev, odpadnih olj iz industrije ter ostalih kemičnih spojin pa je v pristojnosti Inšpektorata za okolje in prostor.
  Kontakte Inšpektorata za okolje in prostor najdete na naslednji povezavi.

 2. Na pločniku naše ulice so dnevno postavljeni zabojniki za odpadke. Če želim z otroškim vozičkom mimo, moram stopiti na cesto. To se mi ne zdi primerno.

  Zabojniki za odpadke morajo stati na zasebnem zemljišču, na javni površini (v tem primeru tudi pločniku) pa lahko stojijo samo za čas prevzema odpadkov. Če zabojniki stojijo na pločniku ves čas, to vsekakor ni dovoljeno. 

 3. Med opravki v mestu sem opazil, da so okoli podzemnih zabojnikov odloženi odpadki. Ali je to dovoljeno?

  Onesnaženje okolice podzemnih zabojnikov predstavlja prekršek. 
  Več o ravnanju z odpadki lahko najdete tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, ki je pripravilo odgovore na pogosta vprašanja, na naslednji povezavi.

 4. Na poti s službe je bila cesta zaprta, saj je podjetje izvajalo dela. Vendar pa okolica ni bila zaščitena, pešci so hodili po cesti.

  Za izvajanje del na in ob cesti potrebuje izvajalec dovoljenje, nadzor pa izvaja Inšpektorat MOL. 

 5. V sosednji ulici so zrasle visoke ciprese, ki segajo na cesto in ovirajo varno vožnjo.

  V navedenih situacijah lahko podate prijavo na Inšpektorat MOL. V koliko kršitelj ne bo uredil stanja sam, ga bo na njegove stroške izvajalec javne službe.

 6. Na betonski ograji ob cesti je nameščen oglasni pano. Ali je lahko nameščen tam?

  Za oglaševanje na zemljiščih Mestne občine Ljubljana oglaševalec potrebuje dovoljenje, nadzor za izvajanje nad nedovoljenim oglaševanjem pa izvaja Inšpektorat MOL.

 7. Med opravki po središču mesta, mi je gospodična ponudila letak za akcijsko ponudbo v bližnji trgovini. Ali je to dovoljeno.

  Za deljenje letakov na javnem mestu potrebuje izvajalec dovoljenje, nadzor pa izvaja Inšpektorat MOL. 

 8. Na ulici sem opazil prodajalce. Ali lahko vsakdo prodaja?

  Na javni površini ni dovoljeno prodajati brez dovoljenja, nadzor pa izvaja Inšpektorat MOL. 

 9. Na ulicah ožjega mestnega središča je vse več uličnih glasbenikov Ali je to področje kako urejeno.

  Spontane ulične nastope ureja 21 člen Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana in sicer:
  -          ne smejo ovirati rabe javne površine,
  -          izvajati se mejo med 10. in 22. uro,
  -          prepovedana je uporaba opreme za ozvočenje,
  -          spontani ulični nastopi na območju Čopove ulice, Prešernovega trga, Wolfove ulice, Tromostovja, Čevljarskega mostu, Mesarskega mostu, Hribarjevega nabrežja, Cankarjevega nabrežja, Stritarjeve ulice, Adamič Lundrovega nabrežja, Mačkove ulice, Petkovškega nabrežja in Mestnega trga so dovoljeni od ponedeljka do petka od 16.00 do 22.00 ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 10.00 do 22.00 ure.

 10. Postaviti želim gostinski vrt na površini v lasti Mestne občine Ljubljana ob svoji poslovalnici.

  Na javni površini lahko gostinski vrt postavite na podlagi prejetega dovoljanja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, nadzor pa izvaja Inšpektorat MOL. Gostinski vrt mora biti postavljen v skladu z dovoljenjem, urbanističnim soglasjem in skico. Če je vrt označen, pa mora biti postavljen znotraj označenega območja.

 11. Danes je varnostnik na avtobusu mestnega linijskega prevoza potnikov vzel moje podatke za podajo predloga Inšpektoratu zaradi neplačila voznine. Kakšen je nadaljnji postopek?

  S strani Inšpektorata boste prejeli Obvestilo in poziv kršitelju, da se izjavite o dejstvih in okoliščinah prekrška. Po prejemu imate 5 dni časa, da podate izjavo, nato pa bo sprejeta odločitev pooblaščene uradne osebe Inšpektorata o nadaljevanju postopka.

 12. Kako sploh teče inšpekcijski postopek in kakšna je razlika med njima?

  Inšpekcijski postopek je sestavljen iz upravnega in/ali prekrškovnega postopka. V sklopu upravnega postopka se ugotavljajo storjene nepravilnosti. Inšpektor zavezancu odredi rok za odpravo nepravilnosti z opozorilom na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Če nepravilnosti niso odpravljene se ukrepanje stopnjuje in je izdana ureditvena odločba. Če nepravilnosti niso odpravljene se v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku prične postopek izvršbe. Inšpektor pa mora izvesti tudi vse postopke v skladu z Zakonom o prekršku (prekrškovni postopek), če se pri izvajanju ugotovijo, torej če je za storjene nepravilnosti predpisana globa.

 13. Kako izvedem plačilo storjenega prekrška?

  Plačilo lahko izvedete na podlagi podatkov, ki ste jih prejeli zapisane na aktu, ki ste ga prejeli s Inšpektorata MOL. Posebno opozorilo velja, da če sta vam izrečena globa in sodna taksa prekrškovnega organa ter premoženjska korist morate plačilo izvesti na dva različna transakcijska računa.