torek, 8. 5. 2012

Akcija hitrost - počasneje je varneje

Namen preventivne akcije Hitrost – počasneje je varneje je prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana se bo pridružilo skupni preventivni akciji Hitrost – počasneje in varneje, ki jo organizira in vodi Ministrstvo za notranje zadeve, Policija.

Namen preventivne akcije Hitrost – počasneje je varneje, je prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Z akcijo se želi vplivati na udeležence, da bodo le ti predpisane omejitve hitrosti (predvsem v naseljih) spoznali tudi kot neformalne norme, ki jih je potrebno upoštevati tako zaradi svoje varnosti, kot tudi varnosti drugih udeležencev v prometu.

V letu 2012 bodo v štirih obdobjih (prvo od 9. do 12. maja, drugo od 21. do 24. junija, tretje od 19. do 22. julija in četrto od 23. do 26. avgusta) izvedene aktivnosti, ki bodo združile preventivno in represivno delovanje, ki bo usmerjeno predvsem v umirjanje hitrosti na cestah.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana bo tako v omenjenih obdobjih izvajalo poostren nadzor hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami, nameščenimi v službenih vozilih. V času posameznega obdobja bomo izvajali povečan nadzor na lokalnih in državnih cestah v naselju in na lokalnih cestah izven naselja.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana