sreda, 30. 5. 2012

Akcija nadzora odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov

V okviru akcije bodo redarji Mestnega redarstva v sodelovanju s kontrolorji LPP izvajali nadzor uporabe vozovnic v vozilih JP LPP

V mesecu juniju bodo redarji Mestnega redarstva v sodelovanju s kontrolorji LPP izvajali poostren nadzor uporabe vozovnic na avtobusih mestnega potniškega prometa. Z izvajanjem nadzora želimo doseči zmanjšanje števila kršitev uporabe vozovnic in s tem vzdrževanje javnega reda v smislu povečanja spoštovanja določil Odloka.

Vzporedno s to akcijo bodo redarji izvajali tudi nadzor nad kršitvam Zakona o varstvu javnega reda in miru, predvsem v segmentu nedostojnega vedenja in vandalizma na vozilih JP LPP.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana