torek, 2. 10. 2012

Akcija nadzora odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov

V okviru akcije bodo redarji Mestnega redarstva v sodelovanju s kontrolorji LPP izvajali nadzor uporabe vozovnic v vozilih JP LPP.

V mesecu oktobru bodo redarji Mestnega redarstva v sodelovanju s kontrolorji LPP izvajali poostren nadzor uporabe vozovnic na avtobusih mestnega potniškega prometa. Z izvajanjem nadzora želimo doseči zmanjšanje števila kršitev uporabe vozovnic in s tem vzdrževanje javnega reda v smislu povečanja spoštovanja določil Odloka.

Vzporedno s to akcijo bodo redarji izvajali tudi nadzor nad kršitvam Zakona o varstvu javnega reda in miru, predvsem v segmentu nedostojnega vedenja in vandalizma na vozilih JP LPP.

Poostren nadzor bomo izvajali v tednu od 1.10.2012 do 5.10.2012 ter od 16.10.2012 do 26.10.2012.
 

 

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana