četrtek, 10. 5. 2012

Akcija nadzora odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov

V okviru akcije bodo redarji Mestnega redarstva v sodelovanju s kontrolorji LPP izvajali nadzor uporabe vozovnic v vozilih JP LPP in parkiranja na postajališčih in drugih površinah namenjenih za uporabo vozil JP LPP

V mesecu maju redarji Mestnega redarstva v sodelovanju s kontrolorji LPP izvajajo poostren nadzor uporabe vozovnic na avtobusih mestnega potniškega prometa in parkiranja na postajališčih in drugih površinah namenjenih za uporabo vozil JP LPP. Z izvajanjem nadzora želimo doseči zmanjšanje števila kršitev uporabe vozovnic in s tem vzdrževanje javnega reda v smislu povečanja spoštovanja določil Odloka ter zagotoviti večjo pretočnost in nemoten promet mestnih avtobusov.

Vzporedno s to akcijo bodo redarji izvajali tudi nadzor nad kršitvam Zakona o varstvu javnega reda in miru, predvsem v segmentu nedostojngea vedenja in vandalizma na vozilih JP LPP.


Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana