torek, 16. 4. 2013

Akcija nadzora parkirnih mest rezerviranih za motorna kolesa in kolesa z motorjem

V okviru akcije bodo redarji Mestnega redarstva izvajali poostren nadzor in preprečevanje neupravičene uporabe parkirnih mest rezerviranih za motorna kolesa in kolesa z motorjem.

Redarji Mestnega redarstva bodo v mesecu aprilu od 22.4.2013 do 29.4.2013 in maju od 3.5.2013 do 28.5.2013 izvajali poostren nadzor uporabe parkirnih mest rezerviranih za motorna kolesa in kolesa z motorjem. Namen akcije je doseči zmanjšanje števila kršitev neupravičene uporabe in s tem večje zadovoljstvo upravičenih uporabnikov – lastnikov motornih koles. Vzporedno s to akcijo pa bodo redarji izvajali tudi poostren nadzor nad kršitvami Zakona o varstvu javnega reda in miru, predvsem v segmentu nedostojnega vedenja in grafitiranja.Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana