ponedeljek, 24. 12. 2012

Aktivnosti mestnega redarstva med prireditvijo božično novoletnega koncerta dunajski orkester - vienna mozart orchestra

V soboto 22.12.2012 se je Mestno redarstvo aktivno vključilo v preventivne aktivnosti v času prireditve Božično Novoletnega koncerta DUNAJSKI ORKESTER - Vienna Mozart Orchestra.

Mestni redarji so bili prisotni na lokacijah pred prireditvijo z namenom zagotavljanja varnega in neoviranega prometa, zagotavljanje prevoznosti pasu za avtobuse in dajanja informacij ter usmerjanja udeležencem za prosta parkirna mesta.

Po koncu prireditev so se proaktivno vključili v zagotavljanje čim večje pretočnosti prometa z usmerjanjem ter omogočanje prečkanja Vojkove ceste pešcem.

V času prisotnosti na lokacijah so mestni redarji preventivno delovali tudi s ciljem skrbeti za javni red v okolici ŠRC Stožice v smislu ugotavljanja kršitev nedostojnega vedenja in uporabe pirotehničnih sredstev.

Prihodi udeležencev prireditve so potekali večinoma s z lastnimi prevoznimi sredstvi od 18.15 ure naprej. Opaziti je bilo tudi, da so udeleženci prireditve v kar v precejšnji meri (več kot na predhodnih prireditvah) koristili prevoz LPP iz bližnjih parkirišč kjer poteka krožna proga za namen prevoza do ŠRC.
Večjih zgostitev prometa ni bilo zaznati.

Delo mestnih redarjev je bilo opravljeno učinkovito in strokovno.

Glede na dosedanje izkušnje in opažanja ugotavljamo, da so skupna prizadevanja Mestne občine Ljubljana, JP LPT, Policije in organizatorjev prireditev prispevale k umiritvi razmer v času prireditev ter predvsem, da so obiskovalci seznanjeni z novo cestno prometno ureditvijo in jo tudi upoštevajo.

Mestno redarstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana