torek, 18. 12. 2012

Aktivnosti mestnega redarstva med prireditvijo red xmax party v Šrc stožice

V soboto 15.12.2012 se je Mestno redarstvo aktivno vključilo v preventivne aktivnosti in usmerjanje prometa v času prireditve RED XMAX PARTY

Mestni redarji so bili prisotni na lokaciji pred prireditvijo z namenom zagotavljanja varnega in neoviranega prometa in dajanja informacij ter usmerjanja. Po koncu prireditve pa so se proaktivno vključili v zagotavljanje čim večje pretočnosti prometa z usmerjanjem ter omogočanje prečkanja Vojkove ceste pešcem.

Prihodi udeležencev prireditve so potekali večinoma s sredstvi javnega prevoza in preko celotnega trajanja prireditve zato ni bilo zgostitev prometa.

Delo mestnih redarjev je bilo opravljeno učinkovito in strokovno.

Glede na dosedanje izkušnje in opažanja ugotavljamo, da so skupna prizadevanja Mestne občine Ljubljana, JP LPT, Policije in organizatorjev prireditev prispevale k umiritvi razmer v času prireditev ter predvsem, da so obiskovalci seznanjeni z novo cestno prometno ureditvijo in jo tudi upoštevajo.
 

Mestno redarstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana