četrtek, 12. 12. 2013

Aktivnosti mestnega redarstva v prednovoletnem času

Praznično vzdušje v Ljubljani se je tudi letos začelo s prireditvijo Ljudje, prižgimo luč, po kateri se je prižgala svetlobna okrasitev mesta. Vrhunec pa bo praznično dogajanje doseglo 31. decembra s silvestrovanji na prostem na trgih v središču mesta. Na dogajanje v našem glavnem mestu smo se pripravili tudi na Mestnem redarstvu Mestne občine Ljubljana.

Mestno redarstvo bo tako v času predprazničnih sejmov in različnih dogodkov na območju mestnega središča dnevno prisotno s samostojnimi patruljami kot tudi v obliki mešanih patrulj (policist – redar).

V skrbi za varnost občanov in javnega premoženja bomo v tem času delovali operativno in preventivno, obiskovalcem dogodkov pa nudili različne informacije in jih usmerjali na parkirna mesta v neposredni bližini. Primarna naloga mestnih redarjev bo tako skrb za javni red in mir s ciljem preprečitve dejanj, ki bi lahko ogrožala življenje in dejanj, ki bi bila usmerjena v uničevanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine, infrastrukture, pročelij in fasad.

Pridružujemo se tudi nasvetom in pozivom glede neuporabe pirotehničnih sredstev.

Več o dogajanju v Ljubljani in o možnostih parkiranja lahko preberete na posebni spletni podstrani – klik tukaj

Ob tem želimo vsem udeležencem dogodkov in obiskovalcem našega mesta varno in prijetno ter predvsem pozitivno izkušnjo.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana