sreda, 17. 10. 2012

Center stožice - parkiranje in prometna ureditev ob večjih prireditvah

Brezplačen prevoz z javnim potniškim prometom in spremenjena prometna ureditev na območju Stožic ob večjih prireditvah v Centru Stožice.

Na podlagi dosedanjih izkušenj in v izogib prometnim zamaškom ter zapletom glede parkiranja ob prireditvah v Centru Stožice, je Mestna občina Ljubljana pripravila predlog spremenjene prometne ureditve ob športnih in kulturno-zabavnih prireditvah, za katere se predvideva, da jih bo obiskalo več kot pet tisoč obiskovalcev. Predlagana prometna ureditev obsega območje stadiona in dvorane Stožice.

Prometna ureditev in vodenje prometa
Prometna ureditev na Vojkovi cesti bo na delu od Baragove ceste (v smeri Severne obvoznice) urejena v enosmerni odsek. Desni vozni pas bo namenjen liniji BUS in postajališčem, po pasu za nasprotni promet pa bo potekal ostali promet. Predlagana ureditev se bo vzpostavila dve uri pred prireditvijo in odstranila eno uro po končani prireditvi. Vozniki bodo o spremenjeni ureditvi obveščeni z rumenimi obvestilnimi tablami na začetku enosmernega odseka. Enosmerni ureditvi bo prilagojena tudi vsa signalizacija na izvozih na Vojkovo ulico.

Redarji Mestnega redarstva bodi prisotni na lokaciji pred prireditvijo z namenom zagotavljanja varnega in neoviranega prometa ter dajanja informacij, kje lahko udeleženci parkirajo svoja vozila. Po koncu prireditve pa se bodo z usmerjanjem prometa proaktivno vključili v zagotavljanje čim večje pretočnosti prometa.

V času prireditve pozivamo obiskovalce, da parkirajo svoja vozila na za to namenjenih površinah ali pa se do prizorišča pripeljejo z javnim potniškim prometom. Glede na to, da so zagotovljena parkirna mesta v bližnji okolici bomo izvajali nadzor nad nepravilnim parkiranjem. Mestni redarji bodo dosledno ukrepali v skladu z zakonskimi pooblastili in pristojnostmi in zoper kršitelje cestno prometnih predpisov izvedli postopek o prekršku.

Več o prometni ureditvi v času prireditev na povezavi s klikom tukaj

Dodatne informacije so dostopne tudi na spodnjih povezavah
- Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice
- Ljubljanski potniški promet
- Zavod Šport Ljubljana

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana