četrtek, 22. 9. 2016

Dan brez avtomobila v četrtnih skupnostih

V Ljubljani danes dne 22. septembra, »Dan brez avtomobila«, letos prvič obeležujemo tudi z omejitvijo prometa na določenih cestah v vseh četrtnih skupnostih. Namesto prometu, so namenjene drugim dejavnostim z raznovrstnim programom.

Ceste, ki bodo zaprte od 10. do 20. ure, so:

- ČS Črnuče: del ulice Pot k sejmišču (severno od železniškega podhoda do prvega križišča)

- ČS Posavje: Mucherjeva ulica

- ČS Bežigrad: del Železne ceste (na odseku med Hacquetovo in Kocbekovo ulico)

- ČS Center: del Cankarjeve ulice (med Beethovnovo cesto in Prežihovo ulico)

- ČS Jarše: del Kopne poti (od križišča s Cesto na Obrije do Kopne poti 5)

- ČS Moste: del Gortanove ulice (od Kosovelove ulice do vhoda v Park Kodeljevo)

- ČS Polje: od gostišča Zajčja dobrava do parkirišča perutnine Ptuj na Hladilniški poti

- ČS Sostro: del Ceste II. grupe odredov (od Ceste 13. julija do Sostrske ceste)

- ČS Golovec: Jakčeva ulica

- ČS Rudnik: del Ižanske ceste (od Karlovškega mosta do Orlove ulice)

- ČS Trnovo: Eipprova ulica

- ČS Vič: del Splitske ulica (pred OŠ Bičevje)

- ČS Rožnik: del ceste Rožna dolina c. XVI (od ceste Rožna dolina c. XXI do objekta Rožna dolina, c. XVI/40)

- ČS Šiška:del Vodnikove ceste (ulice Pod Hribom do Šišenske ceste)

- ČS Dravlje: del Kamnogoriške ceste (od Ulice bratov Babnik do Čebelarske ulice)

- ČS Šentvid: Komacova ulica

- ČS Šmarna gora: del Ceste v Gameljne (od križišča v Šmartnem do pokopališča)

Program, ki bo potekal na omenjenih cestah, ter skica zaprtih cest sta pripeta – za ogled kliknite tukaj

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana