četrtek, 30. 10. 2014

Dan spomina na mrtve – prometni režim

Povečanje prometa v okolici pokopališč v času Dneva spomina na mrtve

V prihodnjih dneh, še posebej pa na Dan spomina na mrtve pričakujemo v bližini pokopališč precejšnjo gnečo, zato bo v tem času v okolici pokopališča Žale veljal spremenjen prometni režim, avtobusi pa bodo vozili po prilagojenem voznem redu.

Na Mestnem redarstvu smo se na to temeljito pripravili in bomo v okviru podpisanega Protokola o sodelovanju Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana in Policijske uprave Ljubljane operativno in preventivno sodelovali tudi v skupnih patruljah (policist – redar). V okolici pokopališča Žale bomo tako prisotni na ključnih lokacijah ter skrbeli za varen in neoviran promet, za prevoznost pasu namenjen avtobusom LPP, udeležencem v prometu pa posredovali informacije o možnostih parkiranja ter jih usmerjali na prosta parkirna mesta.

Prisotni bomo bili tudi na pokopališču Žale, kjer bomo v skladu z Odlokom o pogrebni in pokopališki dejavnosti izvajali nadzor glede vožnje z vozili in vodenja živali na pokopališču ter skrbeli za varnost, javno premoženje in infrastrukturo.

Več o spremenjeni prometni ureditvi in prilagojenem voznem redu mestnih avtobusov si lahko ogledate tukaj.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana