torek, 1. 10. 2013

Danes mineva 21 let od ustanovitve in delovanja mestnega redarstva

1. oktobra Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana praznuje 21. letnico svojega delovanja. Ustanovljeno je bilo 1.10.1992, s sedežem na Povšetovi ulici 6 in je delovalo v okviru tedanjega Mestnega sekretariata za komunalno gospodarstvo, promet in zveze. Kasneje je Mestno redarstvo do junija 2007 delovalo pod okriljem Inšpektorata Mestne občine Ljubljana.

Od 1. oktobra 2007 smo kot prekrškovni organ samostojna organizacijska enota. Za nemoteno izvajanje nalog imamo tri organizacijske enote v sestavi in sicer so to Odsek za redarstvo, Odsek za prekrškovni postopek ter Odsek za prekrškovne finance in tehnično poslovanje.

Teh 21 let je zaznamovalo veliko izkušenj in doseženi rezultati nas zavezujejo, da sledimo svoji prioritetni nalogi, to je skrbi za varnost in izboljšanje razmer, ki pa jo lahko dosežemo tudi s preventivno funkcijo. V duhu Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva smo pristopili k novi in predvsem meščanom bolj prijazni obliki delovanja, ki temelji na preventivnem delu, v okviru katerega skrbimo za vzajemno sodelovanje z občani in ostalimi partnerji. S to obliko delovanja, kjer imajo najpomembnejšo vlogo vodje četrtnih okolišev želimo doseči, da nas občani in obiskovalci Ljubljane vidijo kot tiste, ki jim lahko pomagajo in s tem postati njihov partner pri reševanju lokalnih problemov.

Naša rojstnodnevna želja je, da mestni redarji ne bi ugotovili nobenega prekrška, saj bi to pomenilo, večjo varnost in da vsi udeleženci v prometu spoštujejo cestno prometne predpise.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana