četrtek, 21. 7. 2016

Delna zapora dunajske ceste

Obnovitvena dela na Dunajski cesti v času od 21. 7. do 30. 8. 2016

Zaradi obnovitve vozišča in pločnikov bo v času od 21. 7. do 30. 8. 2016 oviran promet na Dunajski cesti, na odseku med Tolstojevo in Posavskega ulico. Promet bo v obeh smereh potekal le po enem voznem pasu. Avtobusi LPP bodo ustavljali na začasnih postajališčih v neposredni bližini obstoječih postajališč.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana