četrtek, 23. 10. 2014

Delo mestnega redarstva ob poplavah

Mestni redarji vključeni v sistem zaščite in reševanja

Dne 22. 10. 2014 je bilo Mestno redarstvo zaradi poplav vključeno v sistem zaščite in reševanja na območju MOL. Naloga mestnih redarjev ob izrednem dogodku je bila usmerjanje prometa in obveščanje voznikov na zaporah ter obveščanje operativnega štaba o stanju in prevoznosti cest na širšem območju Viča in Rudnika.

Ob odstranjevanju posledic, še posebej ob lepem vremenu in sušenju stanovanjskih objektov, občane posebej pozivamo, da naj bodo pozorni na svoje premoženje in naj slednjega ustrezno zavarujejo.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana