petek, 19. 7. 2013

Delo mestnih redarjev v času dogodka na mestni plaži laguna

Mestni redarji sp urejali in usmerjali promet ter skrb za varen in neoviran promet v času Fashion TV pool partya z Davidom Moralesom

Mestni redarji so v petek, 19. 7. 2013 v popoldanskem in večernem času izvajali nadzor ter skrbeli za varen in neoviran promet na območju Četrtne skupnosti Posavje, kjer je na mestni plaži Laguna potekal Fashion TV pool party z Davidom Moralesom. Promet je potekal tekoče in večjih težav nismo zaznali.  

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana