petek, 19. 6. 2015

Grafiti naj bodo le na za to dovoljenih javnih lokacijah

Grafitiranje je vsekakor del umetniškega likovnega izražanja in sestavni del urbane kulture, zato je MOL že v letu 2011 v sodelovanju s predstavniki grafitarjev izbrala in določila prostore na katerih je grafitiranje dovoljeno.

Dovoljene lokacije za grafitiranje omogočajo umetniško izražanje posameznikom in skupinam, brez uničevanja tuje lastnine. Z možnostjo prostega izražanja grafiterjev in urbane kulture se bo po našem prepričanju dolgoročno zmanjšala toleranca zoper vandalistične posege v prostor, javnost pa bo pozornejša na takšne pojave.

Eden izmed bolj motečih dejavnikov v urejenih mestnih predelih je prav grafitiranje, ki v tem primeru predstavlja obliko vandalizma. Mestna občina Ljubljana ima namreč s sanacijo fasad in ostalih javnih površin precejšnje stroške.

Mestna občina Ljubljana je tako začela z družbeno odgovorno kampanjo proti vandalizmu »Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš«, med katerega sodi tudi nedovoljeno grafitiranje, saj se na ta način uničuje tako javna kot zasebna lastnina. S to kampanjo želimo na MOL opozoriti na nesprejemljivost vandalizma ter poudariti pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora.

Tudi Mestno redarstvo bo v sodelovanju s policijskimi postajami Policijske uprave Ljubljana namenilo večjo pozornost vandalizmu in grafitiranju in okrepilo nadzor ter prisotnost še posebej na izpostavljenih lokacijah. V ta namen bomo nadaljevali z usklajenimi skupnimi mešanimi policijsko - redarskimi patruljami, s ciljem obravnave kršitev na področju prepovedanega pisanja po objektih. V skladu s pooblastili lahko tako policist kot mestni redar kršitelja, ki riše ali piše po zidovih, oglobi po 13. členu Zakona o javnem redu in miru. Globa za storjeni prekršek znaša 208,65 evra.

Namen izvajanja nadzora je predvsem ozaveščanje ljudi o pomenu spoštovanja tuje lastnine in posledicah vandalizma na sploh. Mestno redarstvo zato poziva posameznike in skupine, da svoje umetniško izražanje usmerijo na, za to dovoljene javne lokacije. Lokacije, kjer je pisanje na javnih površinah dovoljeno, najdete na naslednji povezavi klik tukaj.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana