četrtek, 23. 6. 2016

Izvajanje nadzora na pokopališču Žale

Mestno redarstvo MOL bo izvajalo nadzor na pokopališču Žale, kjer je posebna pozornost namenjena vožnji s kolesom, vodenju psov, vandalizmu in grafitiranju.

Mestno redarstvo bo zaradi pogostih kršitev in prijav občanov glede vožnje s kolesi in vodenja psov po območju pokopališča Žale ter drugih kršitev Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti izvajalo poostren nadzor. Nadzori se bodo lahko izvajali tudi v skupnih patruljah (mestni redar, varnostnik zasebno varnostne službe in predstavnik JP Žale).

Preventivno delo in nadzor bo usmerjeno v osveščanje obiskovalcev pokopališča Žale:

- glede vodenja psov na pokopališče,

- uporabe kolesa na pokopališču,

- kršenja javnega reda in miru na pokopališču in neposredni okolici,

- vandalizma in prepovedanega grafitiranja.

Vse obiskovalce pokopališča pozivamo, da se po območju pokopališča ne vozijo s kolesi in nanj ne vodijo psov ter spoštujejo določbe Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana