četrtek, 30. 1. 2014

Izvajanje nadzora na slovenski cesti v območju spremembe prometnega režima

Mestno redarstvo je v času uvedbe spremembe prometnega režima na Slovenski cesti intenziviralo nadzor glede upoštevanja novega prometnega režima in cestnoprometne signalizacije. Na podlagi dosedanjih izkušenj in dejanskega stanja opažamo, da se stanje izboljšuje in da je kršitev vse manj.

Nadzor nad spoštovanjem cestnoprometnih pravil in signalizacije na Slovenski cesti bomo izvajali tudi v prihodnje. Ob tem pa posebej apeliramo na pešce, naj upoštevajo cestnoprometno signalizacijo, saj smo v več primerih zaznali, da so zaradi neupoštevanja le-te ogrozili predvsem svoje zdravje in življenje.

Prav tako apeliramo tudi na voznike taksi vozil, da so pri vožnji po Slovenski cesti še posebej pozorni na pešce in da s svojim ravnanjem ne ogrožajo ostalih udeležencev v prometu.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana