ponedeljek, 31. 3. 2014

Izvajanje nadzora upoštevanja določil odloka o avtotaksi prevozih

V četrtek, 20. februarja 2014, je začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih. Mestno redarstvo je v začetnem obdobju na nepravilnosti opozarjalo, v mesecu aprilu pa bomo nadzor nad upoštevanjem določil odloka poostrili in ukrepali v skladu s pooblastili in pristojnostmi.

Mestni redarji bodo med drugim izvajali nadzor glede uporabe in nameščanja nalepk z grbom (plačilo letne takse), nameščanja nalepk z napisom »TAKSI LJ«, ali ima voznik pri sebi avtotaksi izkaznico in dovoljenje za izvajanje avtotaksi prevozov na območju MOL.

Na vse avtotaksi prevoznike apeliramo, da upoštevajo tako cestnoprometna pravila in signalizacijo kot tudi določila Odloka o avtotaksi prevozih, s spremembami.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana