četrtek, 18. 9. 2014

Jesensko srečanje četrtne skupnosti Šentvid

Mestno redarstvo sodelovalo na jesenskem srečanju četrtne skupnosti Šentvid

Dne 13.09.2014 je Mestno redarstvo sodelovalo na prireditvi Jesensko srečanje četrtne skupnosti Šentvid. Predstavili smo delo Mestnega redarstva, pooblastila in področje dela ter opremo katero uporabljamo pri vsakodnevnem delu. Delili smo tudi promocijski material, ter ozaveščali obiskovalce prireditve o varni udeležbi v cestnem prometu.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana