sreda, 28. 5. 2014

Kje lahko pridobim podatke o številu izrečenih kazenskih točk?

Občani se na nas vse več obračate, da vam posredujemo informacijo glede izrečenih kazenskih točk. Glede tega smo vam pripravili uporabno novico.

Ministrstvo za pravosodje je pristojni organ, ki vodi evidenco kazenskih točk fizičnih oseb. Upravičenec lahko zaprosi za izpisek iz evidence kazenskih točk pisno, s posebno vlogo, elektronski pošti ali faksu. Vse podrobne informacije o načinu pridobitve podatkov, kot tudi sam obrazec o zahtevku za podatke iz evidence kazenskih točk pridobite na naslednji spletni povezavi.

 

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana