četrtek, 13. 11. 2014

Koncert michaela bubleja v Šrc stožice

Mestni redarji z informiranjem in usmerjanjem obiskovalcev preprečili prometni kaos

Odziv občinstva za koncert Michaela Bubleja se je odrazil tudi na ljubljanskih ulicah v okolici dvorane Stožice. V skrbi za čim boljšo pretočnost prometa so mestni redarji obiskovalce koncerta, kljub javnemu obvestilu o zagotovljenem brezplačnem javnem prevozu do dvorane Stožice, bili primorani skupaj s policisti preusmerjati na parkirne prostore v bližnji okolici. Nekaterim obiskovalcem koncerta se trud policistov in mestnih redarjev po urejenem, varnem in kolikor se le da tekoč prometu v tistem času ni zdel vreden, saj so svoja vozila pustili na površinah namenjenim pešcem in zelenih površinah. Mestni redarji so zoper brezvestne voznike, ki so ovirali in ogrožali druge udeležence v prometu ukrepali.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana