ponedeljek, 21. 3. 2016

Mestna občina ljubljana prejela nagrado »najbolj varno mesto v rs za leto 2015«

Mestno redarstvo je sodelovalo na 7. mednarodni konferenci »Dnevi korporativne varnosti 2016« z osrednjo temo »Novi varnostni izzivi in njihov vpliv na uspešno delovanje organizacij«, ki je potekala v sredo 16. in četrtek 17. marca v Ljubljani. V okviru otvoritvene slovesnosti je potekala tudi podelitev pomembne slovenske nagrade z nazivom »Slovenian Grand Security Award« za leto 2015, na kateri je Mestna občina Ljubljana prejela nagrado »Najbolj varno mesto RS za leto 2015«.

Slovenska velika nagrada varnosti je največja nagrada s področja varnosti v Republiki Sloveniji, ki se podeljuje izbranim institucijam in posameznikom za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti. Nagrado podeljuje Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana, v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti.

Več o mednarodni konferenci »Dnevi korporativne varnosti 2016« - klik tukaj

Na Mestni občini Ljubljana se zelo dobro zavedamo pomena varnosti, zato področju zagotavljanja in skrbi za javno varnost z različnimi pristopi namenjamo izjemno veliko pozornosti in v ta namen organiziramo različne dogodke, akcije, posvete in konference.

V letu 2015 je bilo tako izjemno veliko naših aktivnosti usmerjenih prav v zagotavljanje in skrbi za večjo splošno javno varnost ter samozaščitno ravnanje ljudi. Med večjimi aktivnostmi bi izpostavili bolj odmevne in izstopajoče pristope, ki kažejo na našo aktivno vlogo pri zagotavljanju čim višje varnosti:

- sodelovanje Mestne občine Ljubljana in Mestnega redarstva s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru pri Evropskem projektu EFUS – URBIS, več o tem

- prva Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih, katero je MOL soorganizirala z FVV, več o tem

- družbeno odgovorna kampanja »Človek čuvaj svoje mesto, samo eno imaš«, s katero želimo opozoriti na nesprejemljivost vandalizma ter poudariti pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora, več o kampanji

- preventivna akcija »Bodi zvezda, ne meči petard« in deljenje informativnih zloženk »Skupaj za vašo varnost« in deljenje informativnih zgibank »Skupaj za vašo varnost«, katere se je udeležil tudi župan MOL g. Zoran Janković, ki je skupaj z mag. Stanislavom Vrečarjem, direktorjem PU Ljubljana, delil informativne preventivne zgibanke, več o tem

- delovanje Sosveta za varnost MOL, več o delovanju tukaj , tukaj in tukaj

- finančna podpora preventivnim programom na področju nasilja otrok in nasveti na tem področju, več o tem

Pri skrbi za varnost ima pomembno vlogo zagotovo tudi Mestno redarstvo, ki na operativni ravni izvaja različne aktivnosti, ki v sodelovanju s partnerskimi subjekti in drugimi deležniki na področju varnosti (Policijska uprava Ljubljana, četrtne skupnosti, službe in oddelki MOL, šole, vrtci, Agencija RS za varnost prometa, varnostne službe in drugi), sledijo smernicam in ciljem MOL na področju zagotavljanja varnosti.

Mestna občina Ljubljana je na konferenci prejela največjo nagrado s področja varnosti v Republiki Sloveniji v kategoriji »Najbolj varna mestna občina v RS« za leto 2015, na kar smo izjemno ponosni, saj to pomeni močan impulz, da smo na pravi poti na področju skrbi in zagotavljanja varnosti meščanov in obiskovalcev Ljubljane.

Nagrada pa nas hkrati zavezuje, da nadaljujemo z aktivno politiko naših aktivnosti, ki lahko bistveno pripomorejo k višji stopnji varnosti svojih občanov in zagotavljajo varno življenjsko okolje, pri čemer je pomembno predvsem osveščanje, izobraževanje in povezovanje občanov, da se aktivno pridružijo in da sodelujejo pri preprečevanju kriminalitete na lokalnem nivoju (kot npr. kampanja »Človek čuvaj svoje mesto, samo eno imaš«).

Več o podelitvi in obrazložitvi nagrad »Slovenian Grand Security Award« lahko preberete na spletni strani ICS – klik tukaj

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana