četrtek, 20. 11. 2014

Mestna redarja sta ukrepala zoper neupravičeno postavitev zapore pločnika

Mestna redarja sta med opravljanjem nadzora opazila neupravičeno postavitev zapore pločnika, ter v skladu s pooblastili ukrepala zoper kršitelja.

Dne 19. 11. 2014 sta Mestna redarja ob 9:45 pri izvajanju nadzora opazila, da je na Poljanskem nasipu postavljena zapora dveh parkirnih mest namenjenih taksi vozilo ter pločnika, s strani podjetja, ki je opravljalo gradbena dela na bližnjem objektu. Neustrezno postavljena zapora je predstavljala tudi nevarnost za pešce. Redarja sta opravila razgovor s pristojnimi osebami, ter iz uradnih dokumentov ugotovila, da ima podjetje dovoljenje za postavitev zapore na zgolj enem parkirnem mestu namenjenem taksi vozilom.

Na podlagi ugotovitev, sta na kraj poklicala tudi Inšpektorat MOL ter jim zadevo, kot pristojnemu organu, odstopila v reševanje. Na kraju pa sta v skladu s pooblastili odredila odgovorni osebi podjetja, ki je zaporo postavilo, da jo tudi nemudoma odmakne.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana