petek, 17. 7. 2015

Mestni redarji bodo poostrili nadzor nad nepravilnim parkiranjem na zelenicah

Mestni redarji bodo v drugi polovici meseca julija in prvi polovici meseca avgusta 2015 poostrili nadzor nad nepravilnim parkiranjem na zelenicah in drugih zelenih površinah.

Izhodišča operativnega preventivnega dela Mestnega redarstva izhajajo iz opredelitve Zakona o občinskem redarstvu, Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva in naziva »Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016«.

Namen poostrenega preventivnega nadzora je ohranjanje in vzdrževanje zelenih površin in dreves s svojim koreninskim sistemom ter preprečevanje vandalizma in povzročanja škode z uničevanjem zelenih površin.

Parkiranje na zelenih površinah je prekršek, kar je izrecno določeno v Odloku o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 38/2013, 55/2013 in 110/2013). Namreč zelene površine in drevesa s svojim koreninskim sistemom so v mestnih okoljih preveč dragocene, da bi jih degradirali z nepravilnim parkiranjem na njih.

Prepričanje, da je osnovna človekova pravica parkiranje čim bližje svojemu cilju, ne glede na posledice, naj ne bo vodilo pri iskanju prostega parkirnega mesta.

Mestno redarstvo zato poziva vse voznike naj svoje vozilo parkirajo v skladu s cestnoprometnimi predpisi in na, za to določenih dovoljenih površinah. Parkirano vozilo naj bo parkirano tako, da ne predstavlja ovire in ne ovira ali ogroža ostalih udeležencev v prometu.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana