sreda, 26. 2. 2014

Mestni redarji bodo poostrili nadzor nad uporabo veljavnosti dovolilnic za stanovalce

Od 1. februarja 2014 veljajo nove dovolilnice za leto 2014 za parkiranje stanovalcev na za to določenih območjih.

Mestno redarstvo bo s ciljem, da se omogoči parkiranje upravičencem, to je stanovalcem z veljavno dovolilnico, v drugi polovici meseca marca poostrilo nadzor nad uporabo veljavnosti dovolilnic na širšem območju Centra (na belih in rumenih conah).

Pri tem apeliramo na stanovalce naj imajo veljavno dovolilnico nameščeno na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana