petek, 31. 7. 2015

Mestni redarji bodo skrbeli za varne poti v šolo

Mestni redarji bodo ob začetku šolskega leta 2015/16 v sodelovanju s policisti in prostovoljci ponovno skrbeli za varnost šolarjev ter umirjen in urejen promet v okolici ljubljanskih šol in vrtcev.

Na Mestnem redarstvu smo se na prometne izzive ob prvem šolskem dnevu temeljito pripravili in se aktivno vključili v priprave in izvajanje preventivne akcije »Prvi šolski dan – Varno pot v šolo«, ki jo organizira in koordinira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in nacionalne preventivne akcije »Začetek šolskega leta«, ki jo organizira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Mestni redarji so v okolici šol in vrtcev predhodno ogledali cestnoprometno ureditev in signalizacijo ter v primeru zaznave nepravilnosti o tem obvestili Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL.

Akcija intenzivnega umirjanja prometa v okolici ljubljanskih šol in vrtcev, ter s tem lažjega in bolj varnega prečkanja cest šolarjev in drugih udeležencev prometa, se bo pričela že v drugi polovici meseca avgusta in se bo nadaljevala vse do konca septembra.

S preventivnim pregledom cestnoprometne signalizacije, nadzorovanja nad upoštevanjem cestno prometnih pravil in izvajanjem meritev hitrosti v okolici šol in vrtcev želimo v času, ko se bo začelo novo šolsko leto in s tem zgoščena udeležba najmlajših v cestnem prometu, predvsem prispevati k zmanjšanju števila kršitev kot varnostnih tveganj v cestnem prometu in s tem povečati varnost najšibkejših udeležencev.

Staršem in vodstvom šol ter vrtcev, predvsem pa voznikom svetujemo, da se v prvih šolskih dneh na pot po ljubljanskih cestah odpravijo pravočasno in z veliko mero strpnosti ter zavedanjem, da so se na ceste vrnili najmlajši, ki jim moramo s svojim ravnanjem zagotoviti varno pot v šolo.

Na voznike pa ob tem apeliramo, da upoštevajo vse cestnoprometne predpise in opozorila tistih, ki bodo skrbeli za varnost.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana